KULLANIM KOŞULLARI
SİTE KULLANIM ŞARTLARI
Lütfen sitemizi kullanmadan önce bu “Site Kullanım Şartları”nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan kullanıcı ve üyelerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılmaktadırlar:
Sitemizdeki web sayfaları ve (‘site’) store.gunsel.com.tr adresindeki tüm sayfalar Near East University Ltd.’in malıdır ve Şirkete bağlı faaliyet göstermekte olan GÜNSEL Store tarafından işletilmektedir. Sizler (‘Kullanıcı/Üye’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz K.K.T.C. mevzuatına göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşını doldurmuş olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
TANIMLAR
Şirket : Near East University Ltd. altında ve/veya ona bağlı faaliyet gösteren GÜNSEL Store
SİTE: store.gunsel.com.tr adresi vasıtasıyla çeşitli hizmetlerin sunulduğu web sitesidir.
ÜYE: GÜNSEL Store’dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Şirket tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşını doldurmuş bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen Şirketler (şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Uluslararası İşletme Şirketleri, Kooperatiflerin ve diğer kurumların yetkilileri SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir. "Üye adı" üyeye özeldir ve aynı "Üye adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez. KULLANICI: GÜNSEL Store web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Near East University Ltd. (GÜNSEL Store) arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir
1. SORUMLULUKLAR
a.Kullanıcı ve Üye, Şirketin fiyatları ve sunulan ürün ve hizmetleri, kampanya, vs. bilgileri ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, hakkı olduğunu kabul eder.
b.Şirket üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı ve Üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, yürürlükte bulunan mevzuat tahtında hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı ve Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, mevzuata aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden ve/veya yetkili mercilerden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse Şirket paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. Site üzerinden, Şirketin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Kullanıcı ve Üye'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Şirket'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, Kullanıcıların ve Üyelerin 'kendi sorumluluğundadır.
f. Kullanıcı ve Üye, sitedeki, yüklenmeye ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcı ve Üyenin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Şirket sorumlu değildir.
2. SÖZLEŞMENİN DEVRİ
Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı ve Üye bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
3.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi, Şirkete veya belirtilen işletmecisine veya ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2. Site’de yer alan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
4. GİZLİ BİLGİ
4.1. Şirket, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, parola, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan şirketin kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
4.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi ve yetkili makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
5. GARANTİ VERMEME
İsbu sözleşme ile sunulan hizmetler mümkün olduğu ölçüde sunulmakta olup sarih veya zımni veya başka herhangi bir nitelikte garantide bulunmamaktadır.
6. KAYIT VE GÜVENLİK
Kullanıcı ve Üye, doğru eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı ve Üye, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket maddi ve/veya manevi olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
7. MÜCBİR SEBEP
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (Aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sebeplerden dolayı Şirketin yükümlülüğünü yerine getirememesi ve/veya gecikmesi halinde Şirketten herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacaktır.
8. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİĞİ
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
9. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
10. TEBLİGAT
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket’in bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Bu şekilde yapalacak tebligatlar bildirimin yapıldığı gün geçerli sayılacaktır. Kullanıcı ve Üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
11.UYGULANACAK HUKUK
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda K.K.T.C. hukuku uygulanacaktır.
12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde K.K.T.C., Lefkoşa Kaza Mahkemesi  yetkilidir.
13. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde K.K.T.C., Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir.